Theorie

De basis voor een veilige deelname aan het verkeer is grondige kennis van de verkeersregels en verkeerstekens. De theorie is dan ook een belangrijk onderdeel en komt gedurende je gehele opleiding structureel aan bod.

Voor elk praktijkexamen geldt dat je eerst met succes de theorietoets gedaan moet hebben.Veel kandidaten zakken de eerste keer omdat ze de theorie maar net aan beheersen. Elke autorijschool kan je beter op de praktijk voorbereiden als je de theorie goed kent.

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit vragen die worden beantwoord met drukknoppen in de tafel waarachter men zit. Dit theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

1. Gevaarherkenning – gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie
Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, hiervan moet je 13 of meer vragen goed beantwoorden.

2. Kennis – hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen
Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan moet je 10 of meer vragen goed beantwoorden.

3. Inzicht – hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen
Het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan moet je 25 of meer vragen goed beantwoorden.

Alle onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen. Men is alleen geslaagd als voor alle onderdelen een voldoende is behaald. Het examen duurt ongeveer 30 a 45 minuten.